Araştırma Mutfağından Seminerleri 6: Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması

31 Mayıs 2016

 İletişim ve medya alanında yapılmış bilimsel araştırmaların seyrini, kuramsal ve metodolojik dayanaklarını ve uygulama biçimlerini somut örnekler üzerinden irdeleme amacıyla başlattığımız “Araştırma Mutfağı’ndan” seminerlerinin altıncısı   7 Haziran 2016 tarihinde yapılacak:

Gülsün Güvenli (Yard. Doç. Dr.)

Özlem Danacı Yüce (Doç. Dr.)

İdil Engindeniz Şahan (Dr.)

Tüm akademisyenleri, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini araştırmaların “mutfağı”nı keşfe davet ediyor.

Hangi sorudan yola çıkıldı, neler okundu, neler gözlendi, sorunsal nasıl oluşturuldu? Sahada neler yaşandı? Bilimsel araştırmaların zorlukları, sorunları ve heyecanlarını tartışmak amacıyla başlattığımız seminer dizimizin 6’ıncısı, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması’nın mutfağına ayrıldı.

Scroll to Top